Nguồn tổ ong, nguồn xung cấp điện thiết bị – ROL13

10.000