ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với Công ty CNC, Laser ROSINIC!

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm/dịch vụ/công nghệ của chúng tôi (“Sản phẩm công nghệ”). Sản phẩm công nghệ được cung cấp bởi Công ty TNHH ROSINIC (“Rosinic”) có trụ sở tại 446 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Khi sử dụng sản phẩm công nghệ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi tiến hành các giao dịch.

sản phẩm công nghệ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu liên quan (được đính kèm và thể hiện khi phát sinh giao dịch). Các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các sản phẩm công nghệ đó.

Tóm tắt:

 1. Sử dụng sản phẩm công nghệ của ROSINIC
 2. Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền
 3. Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm công nghệ của ROSINIC
 4. Điều khoản bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm
 5. Liên kết đến các website bên thứ ba
 6. Quy định và hình thức thanh toán
 7. Về các điều khoản này
 8. Liên hệ

Sử dụng sản phẩm công nghệ của ROSINIC

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách mà ROSINIC đã cung cấp cho bạn trong phạm vi sản phẩm công nghệ.

Việc bạn sử dụng Sản phẩm công nghệ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với sản phẩm/dịch vụ/công nghệ đó. VD: logo, hình ảnh, nhãn hiệu, thương hiệu, công thức, báo cáo nghiên cứu, giáo trình… Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Sản phẩm công nghệ của chúng tôi.

Trong quá trình sử dụng Sản phẩm công nghệ, hoặc truy cập website: www.rosinic.vn chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị, thông tin quan trọng khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Bảo vệ sự riêng tư và bản quyền

Chính sách bảo mật của ROSINIC có hướng dẫn rõ ràng cách mà chúng tôi thu thập thông tin và sử dụng chúng. Khi bạn truy cập, tìm hiểu thông tin và sử dụng dịch nghĩa là bạn đã đồng ý với các chính sách về sự riêng tư này.

Chúng tôi có cách bảo vệ sự riêng tư này nhưng hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi có rủi ro xảy ra. Bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin nào khi sử dụng sản phẩm công nghệ của chúng tôi.

Sửa đổi và chấm dứt dịch vụ của ROSINIC

Chúng tôi không ngừng thay đổi và cải tiến Sản phẩm công nghệ của mình. Chúng tôi có thể thêm hoặc loại bỏ các chức năng hoặc tính năng và chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc ngừng hoàn toàn một Sản phẩm công nghệ.

Bạn có thể ngừng sử dụng Sản phẩm công nghệ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi sẽ rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Sản phẩm công nghệ của chúng tôi nữa. ROSINIC cũng có thể ngừng cung cấp Sản phẩm công nghệ cho bạn hay thêm hoặc tạo ra những giới hạn mới cho Sản phẩm công nghệ của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi tin rằng bạn sở hữu dữ liệu của bạn và việc bảo toàn quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu đó là điều quan trọng. Nếu chúng tôi ngừng một Sản phẩm công nghệ nào đó, khi khả thi và hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước hợp lý và cơ hội để đưa thông tin ra khỏi Sản phẩm công nghệ đó.

Điều khoản bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi cung cấp các Sản phẩm công nghệ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Sản phẩm công nghệ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Sản phẩm công nghệ của mình.

Trừ các trường hợp được nêu rõ trong các điều khoản này hoặc các điều khoản bổ sung, ROSINIC không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Sản phẩm công nghệ và không chịu trách nhiệm pháp lý cho những hiểu lầm (nếu có) của bạn.

Liên kết đến các website bên thứ ba

Việc liên kết đến website của bên thứ ba nhằm cung cấp một sự tiện lợi cho bạn, sự trải nghiệm hoặc sự liên quan. Bạn có quyền sử dụng hoặc không sử dụng các links này. Nếu bạn sử dụng các links này, bạn sẽ rời khỏi trang web và Điều khoản sử dụng tại www.rosinic.vn sẽ không còn áp dụng. Vì khi đó các chính sách điều khoản sẽ phụ thuộc vào website đó. Công ty CNC Laser ROSINIC Đà Nẵng không có trách nhiệm về các rủi ro phát sinh khi bạn sử dụng tai website thứ 3 đó.

Quy định và hình thức thanh toán

Trong tất cả các Sản phẩm công nghệ mà ROSINIC cung cấp, chúng tôi sẽ yêu cầu ứng trước 1 khoản tiền trước khi cung cấp Sản phẩm công nghệ. Chúng tôi cũng nêu rõ quá trình thanh toán và phương thức cụ thể trong từng trường hợp.

Do đó, bạn cần nắm rõ tiến trình thanh toán trong hợp đồng và thực hiện đúng như thỏa thuận.

Đối với 1 số trường hợp bạn phải chuyển khoản, bạn cần hỏi rõ thông tin người nhận, có thể hiện bằng qua bản: email, tin nhắn điện thoại, trong hợp đồng vv… Trong trường hợp chuyển nhầm, ROSINIC sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ lý do nào. Do đó bạn cần thận trọng, xem xét kỹ và yêu cầu thông báo bằng văn bản cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho chính mình.

Về các điều khoản này

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho một Sản phẩm công nghệ, chẳng hạn như để phản ánh những thay đổi về luật hoặc những thay đổi về Sản phẩm công nghệ của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này.

Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi đối với các điều khoản này trên website www.rosinic.vn. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các điều khoản bổ sung đã được sửa đổi trong Sản phẩm công nghệ được áp dụng. Các thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố và sẽ có hiệu lực ngay sau thông báo được đăng tải. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sửa đổi đối với một Sản phẩm công nghệ nào đó, bạn nên ngừng sử dụng Sản phẩm công nghệ đó.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Liên hệ

Nếu có thắc mắc thêm, quý khách vui lòng liên hệ:

 • CÔNG TY TNHH ROSINIC
 • 446 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0935477475
 • Email: rosinicdn@gmail.com
 • Fanpage: Facebook.com/rosinic

Thời gian làm việc:

 • Thứ 2: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 3: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 4: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 5: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 6: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Thứ 7: Sáng 08h:00 – 11h:30 – Chiều 13h:30 – 17h:00.
 • Chủ nhật: Nghỉ.