Cảm biến tiệm cận kim loại + Nam châm đi kèm

10.000